Onze omgeving verandert en wij passen ons aan

Wij staan in een open verbinding met onze omgeving en onze omgeving verandert continue. Ook onze hersenen zijn niet statisch maar dynamisch en veranderen veel meer en sneller dan we vroeger dachten. We hebben het vermogen om ons aan te passen aan de veranderende omstandigheden in onze omgeving. Door nieuwe dingen te leren. We hebben invloed op wat en hoe we leren, of welk deel van onze hersenen we door ontwikkelen of welk weefsel of orgaan we verbeteren of achteruit laten gaan.

Vitaal persoonlijk leiderschap

Welke skills heeft iemand nodig om te overleven in zo’n snel veranderende wereld met een overload aan prikkels. Oude vaardigheden, zoals aandacht vasthouden en switchen, moeten worden verbeterd en nieuwe vaardigheden, zoals het omgaan met een overload aan prikkels en informatie, moeten worden ontwikkeld. De nieuwe tijd vraagt om flexibiliteit, creativiteit en innovatief vermogen, maar ook om vaardigheden als op tijd te ontspannen en je niet alleen maar laten leiden door prikkels van buitenaf. Vaardigheden die we niet bij onze geboorte of in onze opvoeding standaard en voldoende mee hebben gekregen. Wat is het persoonlijke vaardigheidsniveau van deze zogenaamde ‘21st century skills’. Waar zijn goede leiders goed in, welke vaardigheden of eigenschappen hebben ze ontwikkeld, om om te gaan met en zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden in hun omgeving? Wijze vitale leiders hebben hun prefrontale cortex, het CEO-deel, de executieve vaardigheden van hun hersenen getraind en verder door ontwikkeld. Dit evolutionair relatief jonge deel van de hersenen is verantwoordelijk voor onze flexibiliteit, voor het leren van feedback, plannen en organiseren, creativiteit, logica, complexe beslissingen nemen, zelfreflectie en het controleren van emoties en (belangrijk) het onderdrukken van impulsgedrag.  

De relatie tussen leefstijl, gezond gedrag en het trainen van executieve vaardigheden

Nieuw gedrag en een gezonde vitale leefstijl zijn geen doel op zich, maar zijn nodig om executieve vaardigheden te kunnen gebruiken en door te ontwikkelen. Ze vormen de bouwstenen, de randvoorwaarden voor het maken van nieuwe cellen en het aanleggen van nieuwe en versterken van bestaande verbindingen in onze hersenen. Welke ‘brandstof’ heeft de prefrontale cortex nodig? Hoe kunnen executieve vaardigheden beter worden getraind en ontwikkeld? Met een combinatie - samenhangend geheel van acties en gedrag:

  • Werk en leef zo veel mogelijk in wisselende omstandigheden, verrijk je omgeving met nieuwe waardevolle prikkels
  • Zorg voor extra aandacht voor herstel, een goed en vast slaapritme en eet gezond
  • Doe regelmatig en in verschillende vormen aandachttraining
  • Ga vaak en voldoende bewegen op verschillende intensiteitsniveaus
  • Neem voldoende tijd voor verandering, maak gebruik van een wetenschappelijke veranderstrategie in kleine stappen – gewoontes

Vanzelfsprekend heeft deze brandstof, dit gezonde gedrag niet alleen een positieve invloed op onze hersenen, maar ook op onze andere organen, weefsels en cellen. Het zorgt voor positieve gezondheid, doordat het de veerkracht van het ecosysteem in ons lichaam versterkt.