15 juni 2020 - 10:00 uur

We zijn weer aan de slag op Papendal! Sinds vorige week maandag 8 juni 2020 zijn wij op onze locatie weer gestart met reguliere activiteiten, als leefstijlbegeleiding en re-integratietrajecten. Uiteraard met strikte in acht name van de RIVM-richtlijnen. 

Covid-19 bevestigt in brede zin het nut van een actieve gezonde leefstijl. Een ongezonde leefstijl en leefomgeving lijken grote invloed te hebben op het verloop van een besmetting en het herstel en revalidatie na Covid-19. De recente crisis heeft ook invloed op de gedachtegang van Pim Mulier, we zijn op dit moment volop bezig met het (her)ontwikkelen van (nieuwe) programma's waarin we nog nadrukkelijker op zoek gaan naar de relatie tussen immuniteit, weerstand en persoonlijke vitaliteit.

De heropening van onze accommodatie is een eerste stap in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet. Onze medewerkers werken vooralsnog zoveel mogelijk thuis en onze dienstverlening verloopt voor een groot deel via telefoon, beeldbellen of andere virtuele manieren. Zo organiseren wij (interactieve) webinars en verdiepende sessies op het gebied van gezond thuiswerken, gezond gedrag, slaap en herstel, training en inspanning, voeding, dynamisch werken en diep en geconcentreerd werken. Er is ook een online helpdesk gezond thuiswerken beschikbaar.

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op via info@pimmulier.nl of met Rudy Reinders / operationeel manager Pim Mulier (06 51 57 51 03).

22 april 2020 – 10:00 uur

Aansluitend op de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond 21 april informeren we u over de voortzetting van de maatregelen die Pim Mulier heeft genomen in het kader van de Corona-crisis. We blijven de richtlijnen van de overheid volgen en verlengen de eerder genomen maatregelen (zie het bericht van 13 maart op onze website) in ieder geval tot 20 mei 2020.Dit betekent dat onze accommodatie op Papendal voorlopig gesloten blijft. We bereiden ons ondertussen wel voor op het op een later moment weer gebruik kunnen maken van de locatie met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Op de locaties van onze opdrachtgevers volgen we zo mogelijk (mits ook passend in ons eigen beleid van ‘voorkomen van het risico van verspreiding van het virus en besmetting van anderen’) de mogelijkheden die op de betreffende locaties gegeven worden.

De medewerkers van Pim Mulier werken thuis en blijven dat voorlopig ook doen. Ondertussen werken we verder aan de doorontwikkeling van een deel van onze dienstverlening naar online varianten en uitvoering. Waar mogelijk wordt onze dienstverlening via telefoon, beeldbellen, webinars en andere virtuele manieren uitgevoerd.

Zorgt deze crisis ook voor reflectie en een reset, voor extra aandacht en prioriteit voor preventieve gezondheid en vitaliteit? Wij denken dat dit zo is, kijken er ook naar uit en bereiden ons er in ieder geval op voor. Daarmee gaat deze periode ook iets toevoegen en biedt het kansen en een nieuw perspectief.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, kunt u nog steeds contact opnemen met Rudy Reinders / operationeel manager Pim Mulier (06 51 57 51 03).

13 maart 2020 - 15.00 uur

Onze missie is om medewerkers en organisaties te ondersteunen bij het preventief bevorderen en versterken van hun persoonlijke gezondheid, wellbeing en vitaliteit. Een logische consequentie van de huidige coronacrisis is dat we alles willen en moeten doen om besmetting van anderen bij of via Pim Mulier te voorkomen. Daarom heeft Pim Mulier besloten om tot nader order, maar in ieder geval voorlopig tot dinsdag 28 april a.s. elk fysiek contact met medewerkers van onze opdrachtgevers en tussen Pim Mulier-medewerkers onderling te vermijden. 

Om deze reden zijn we genoodzaakt onze accommodatie op Olympisch trainingscentrum Papendal per direct te sluiten en alle fysieke afspraken op externe bedrijfslocaties af te zeggen. Waar mogelijk zetten we onze dienstverlening voort door per telefoon, via beeldbellen of op een andere virtuele manier te communiceren. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Rudy Reinders / operationeel manager Pim Mulier (06 51 57 51 03 - rudy.reinders@pimmulier.nl)