22 april 2020 – 10:00 uur

Aansluitend op de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond 21 april informeren we u over de voortzetting van de maatregelen die Pim Mulier heeft genomen in het kader van de Corona-crisis. We blijven de richtlijnen van de overheid volgen en verlengen de eerder genomen maatregelen (zie het bericht van 13 maart op onze website) in ieder geval tot 20 mei 2020.

Dit betekent dat onze accommodatie op Papendal voorlopig gesloten blijft. We bereiden ons ondertussen wel voor op het op een later moment weer gebruik kunnen maken van de locatie met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Op de locaties van onze opdrachtgevers volgen we zo mogelijk (mits ook passend in ons eigen beleid van ‘voorkomen van het risico van verspreiding van het virus en besmetting van anderen’) de mogelijkheden die op de betreffende locaties gegeven worden.

De medewerkers van Pim Mulier werken thuis en blijven dat voorlopig ook doen. Ondertussen werken we verder aan de doorontwikkeling van een deel van onze dienstverlening naar online varianten en uitvoering. Waar mogelijk wordt onze dienstverlening via telefoon, beeldbellen, webinars en andere virtuele manieren uitgevoerd.

Zorgt deze crisis ook voor reflectie en een reset, voor extra aandacht en prioriteit voor preventieve gezondheid en vitaliteit? Wij denken dat dit zo is, kijken er ook naar uit en bereiden ons er in ieder geval op voor. Daarmee gaat deze periode ook iets toevoegen en biedt het kansen en een nieuw perspectief.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, kunt u nog steeds contact opnemen met Rudy Reinders / operationeel manager Pim Mulier (06 51 57 51 03).

Koos Telkamp - Directeur